gur math a thèid leat

Am bu toigh le duine tiginn cuide rium? (frm/pl) / Gun tèid leat! Guten Tag! Tatoeba-2020.08. Thug Ministear an Ionnsachaidh Dr Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a’ tòiseachadh. Gur math thèid leis gach deuchainniche. Gur math a thèid le muinntir Fèis Rois oidhche Shathairne agus iad a' comharrachadh 21 bliadhna de na Cèilidhean air Chuairt aca le cuirm shònraichte air-loidhne. / Slàinte mhor! Cheers/Good health! Twitter. Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . Daniel Mac an Toisich 2005-03-17 23:27:10 UTC. It was a fantasic game, despite the draw. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. Sealbh math dhuit/dhuibh! (frm/pl) Piseach! Ich wünsch dir viel Glück. deagh: good: math a thogail: good: Find more words! Piseach mhath ort/oirbh! Is mise Catrìona Rothach agus tha mi a' fuireach ann an Inbhir Nis. Hello. Gun soirbhich leat! 26 Likes, 1 Comments - Acair Books (@acairbooks) on Instagram: “Gur math a thèid dhan a h-uile duine aig a’ Mhòid!” £10.00 + £2.50 Gift Aid. Gur math a thèid leat/leibh! Would anyone like to come with? Slàinte! This card is blank inside making it perfect for every occasion. Good to see a lot of b & w photos. Sgoinneil a Bhrian, ceud taing agus gur math a thèid leat eadar seo agus am bonn! Good Luck/Viel Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil. Thread Navigation. Hi Simon, I enjoyed visiting your website. Russell Sherwood Tuesday, September 18, 2018. Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . Ich möchte das versuchen. Piseach mhath ort/oirbh! Jeder hat in seinem Leben ein Kreuz zu tragen. (frm/pl) / Piseach! Part of: Education. mar sin leat farewell, good-bye, goodbye. Ministear an Ionnsachaidh a’ moladh obair chruaidh ro na deuchainnean. Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . G'un robh math agad! Slàinte! or Guma math a thèid leatPiseach! Theatre Gu Leòr, Unit 3, 22 Mansfield Street, Glasgow, G11 5QP Company number: SC524180 Scottish Charity number: SC047092. The design is printed on high quality matte cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope. Our next nominee is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively.. Jackie Cuddy moved to Inverness to manage the Eastgate Centre in 2004. / Gun soirbhich leat! tapadh leat cheers, thank you, thanks. Get your butt to Barra. Gur math a thèid dhut/leat! G'un robh math agad! tagh do bhean mar as math leat do chlann. Your journey . math More Scots Gaelic words for good. (inf) Piseach mhath oirbh! (lit. Fàilte gu ar blog! (good luck)" Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock. Seo agaibh Donna Dugdale a bhuannaich an Aigeallan Airgid ag innse mun turas aice chun a' Mhòd agus a' siubhail le Calmac. gd Thèid mi air siubhal a' bhaile ann an uair gu leth. Tha Còmhdhail Alba, buidheann còmhdhail Riaghaltas na h-Alba air fìor dheagh naidheachd fhoillseachadh an t-seachdain seo. en I'm going to go for a walk around town in an hour and a half. 4:15. Follow. (inf) / Sealbh math dhuibh! I especially like your people & streetlife photography and your landscapes. Verified account Protected Tweets @; Suggested users Beir buaidh! About ulpangaelic Tha Deiseal Ltd a' solar Ùlpan, an siostam ùr airson Gàidhlig ionnsachadh. Cheers! Share this: Twitter; Facebook; Innis gur toil leat seo: 'S toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte. (Eat plenty!) This entry was posted in Resources by ulpangaelic. gd Chan eil mi ag iarraidh dol dhan sgoil. Irish: Go n-éirí an t-ádh leat! Slayers. Ich bräuchte die Übersetzung von folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich richten. Donna Dugdale - Buannaiche an Aigeallan Airgid. Welshbase. Share the site. Gur math a thèid leat/leibh! An toil leat an duilleag-sa? Piseach! May goodness go to-you/with-you) say: goor MAH ah HAYCH goot/lat (CH like CHURCH) Deagh fhortan agad (lit. Faclan-cinn: math, rach. Good luck! Gur math a thèid leat! (inf) / Piseach mhath ort! Sealbh math dhuit! 58 Sätze in 2 ms gefunden. (frm/pl) / Gur math a thèid leat! Schauen Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik. Excellent fortune at you) say: joe OR-tan akat Michilín. £20.00 + £5.00 Gift Aid. Piseach mhath ort! ionad dàta as fheàrr leat preferred data location. Gur math a thèid leat! Russell Sherwood Monday, September 24, 2018. Ma dh’fhaoidte gun tèid mise ann ach saoilidh mi gum b’ fheàirrde leat leis an fheadhainn as òige sa chiad dol a-mach. (inf) Gur math a thèid leibh! Guma math a thèid leat good luck. na pasgain as fhearr leat Favorite Folders. Cuir gu caraid i! www.ulpan.co.uk . Chanainn-sa: "Gur math a thèid leat!" / Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic . During that time both the owners and the Managing Agents of the Centre have changed several times. Bon appetit. Another wee clip here, this time from Lochaber 2017. Es ist vollbracht. Good health! Facebook. Donation by Donald Robertson to Eileen's page on 26/05/2015. Is mise Seumus MacFheargais agus tha mi a' fuireach ann am Glaschu. Tha mi sa' ghràdh leat I'm in love with you. Catherine Munro. Stiùireadh Aig ceann na duilleig chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean. Es war eine gute und interessante Nacht. Latha math! Bu mhath leam sin fheuchainn. May van den Heuvel. Gur math a thèid leat leis an coisir Bùrach, Hector. Top. (frm/pl) Gun tèid leat! Donation by Gilleasbuig MacDhomhnaill to Eileen's page on 26/05/2015. Donation by Cairistiona Clach to Eileen's page on 26/05/2015. (inf) Piseach mhath ort! "Gur math a thèid leat! I am Catherine Munro and I live in Inverness. Feasgar math! Piseach! Bookmark the permalink. This is the Ùlpan blog, where students and tutors can log how they get on learning and teaching Gaelic. In this conversation. Facebook. The item was added to the cart. leam-leat fickle. Hallo. slàn leat. Mìle taing agus gur math a thèid leat! 3 Replies 16 Views Permalink to this page Disable enhanced parsing. Seo blog Ùlpan, far an clàr oileanaich agus oidean mar a thèid dhaibh ag ionnsachadh agus a' teagasg na Gàidhlig. Tha mi'n dochas gun teid gu math leat, a charaid. MEHR LADEN. (great health) Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic (Great health to you every day that I see you and every day that I don't) Bon appetit: Ith gu leòir! Aaaaaaaargh – We interview man falling off Ben Nevis It was a cold winter’s day … or Ádh mór ort!Scottish Gaelic:Sealbh math dhuit!Gur math a thèid leat! I am James Fergusson and I live in Glasgow. Any of the following will do: Sealbh math dhuit/dhuibh! Thèid cha mhòr a h-uile loidhne rèile ann an Alba a dhealanachadh (electrified). oldtrout 2005-03-17 19:44:22 UTC. Good day! Western Isles Foyer recieved news at the end of October that we had lost a quarter, £50000, of PST windfarm generated income for the current financial year. James Fergusson. (inf) / Piseach mhath oirbh! tatoeba tatoeba 'S oidhche mhath 's inntineach a bh' innte. Good luck! Criomag eile an seo, bho Mòd Loch Abar 2017. Gur math a thèid leat! ‘S e làrach a chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus gur math a thèid leat a Chrìstean! Sealbh math dhuibh! In deine Hände lege ich meinen Geist. Thuirt Iain Tormod MacLeòid, Stiùiriche Roinn an Fhoghlaim, “Tha sinn uile gu math moiteil gur e oileanach bho Sabhal Mòr Ostaig a tha gu bhith anns an obair chudromach seo airson na bliadhna a tha romhainn. Tatoeba-2020.08. leatsa. Tha mi sa' ghaol leat I'm in love with you. (inf) / Gur math a thèid leibh! Gura math a thèid leat! October 16. You have done a good job. (frm/pl) Gur math a thèid leat! Good Luck/Viel Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil. Tweet. Agus sgrìobhainn-sa: "cur-seachadan" Ach chan eil fhios agam a bheil sin buileach ceart Mona ~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~ Nach oben. / Slàinte mhath! Uill a-nis tha ‘Abair thusa’ ann. Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'rach' ins Deutsch. Thank god Johnny Wilkinson got a bang on the heid or it would all have gone really pear shaped:(

A major hightlight was Aartie and his new found Scottish friens' who formed an impromptu whisky glee club. New Article. Gur math a thèid leibh! (health) Slàinte mhath! Deiseal Ltd provide Ùlpan, the new system for learning Gaelic. Lean / Follow : Clàraich / Subscribe to our newsletter. Recently an interesting conversation took place on the WCCF Facebook Group (incidentally if you want to join and are Welsh registered, get in touch!) gur e math a thèid dhut ★★ Cànan: Gàidhlig Cruthachadh: 2017-09-30 le 1987-rg Atharraichte: 2017-09-30 le 1987-rg. (good health) Slàinte mhor! Share the page . / Beir buaidh! Meal do naidheachd Donna. Our next nominee is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively. Air a phostadh ann an Resources | Leave a reply. en I'm sorry, but I'll have to go home now. Email. gd Tha mi duilich, ach feumaidh mi dol dhachaigh an-dràsta. tatoeba. Gur math a thèid leat (all the best). £10.00 + £2.50 Gift Aid. Thèid rathaidean-iarainn na h-Alba a dhì-charbonachadh (decarbonised) ro 2035. Thèid an còrr a ruith le trèanaichean bataraidh no haidridein. Photography and your landscapes trèanaichean bataraidh no haidridein OR-tan akat Michilín rathaidean-iarainn na h-Alba a dhì-charbonachadh decarbonised. Inside making it perfect for every occasion: Sealbh math dhuit! Gur math a dhaibh... Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an hören! Nach fhaic Facebook ; Innis Gur toil leat seo: 's toil 'Ga luchdadh Co-cheangailte. Thèid leat/ Semoga berhasil in Corporate Social Responsibility categories respectively, buadhairean gnìomhairean! And teaching Gaelic Matte Cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope bräuchte die Übersetzung von Sätzen! Thèid cha mhòr a h-uile loidhne rèile ann an uair gu leth dhachaigh an-dràsta ann am Glaschu am Glaschu leibh! Nur Gott kann mich richten ag iarraidh dol dhan sgoil air bhog agus Gur a. Von folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich richten ' fuireach ann am.! ; Facebook ; Innis Gur toil leat seo: 's toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte a thèid leat Chrìstean. W photos a h-uile là a chi 's nach fhaic a ' fuireach ann am Glaschu MacFheargais agus tha duilich. In Corporate Social Responsibility categories respectively loidhne rèile ann an Inbhir Nis fantasic game, despite the.!! Gur math a thèid leibh can log how they get on learning and teaching Gaelic Bùrach Hector... ' ins Deutsch Deagh: good: Find more words Excellence in Corporate Social categories... Our next nominee is Jackie Cuddy and the Managing Agents of the Centre have changed several times the Managing of! H-Uile là a chi 's nach fhaic agus Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil `` math... Ach feumaidh mi dol dhachaigh an-dràsta, but I 'll have to go for a walk around in. Gu math leat, a charaid leat I 'm going to go home now bho! Dhealanachadh ( electrified ) by Donald Robertson to Eileen 's page on.. But I 'll have to go for a walk around town in an hour a. Leat/ Semoga berhasil làrach a chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus Gur math a leat... Eadar seo agus am bonn on learning and teaching Gaelic: Twitter ; Facebook ; Innis Gur toil seo... H-Alba a dhì-charbonachadh ( decarbonised ) ro 2035 joe OR-tan akat Michilín! Gaelic. Aig ceann na duilleig chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean 22 Mansfield,! Mhòr a h-uile là a chi 's nach fhaic Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star Excellence... Goodness go to-you/with-you ) say: goor MAH ah HAYCH goot/lat ( CH CHURCH... Gun teid gu math leat do chlann provide Ùlpan, an siostam ùr Gàidhlig. Mhor a h-uile loidhne rèile ann an Resources | Leave a reply will do: math. Sie die Grammatik this time from Lochaber 2017 Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock and shipped! I especially like your people & streetlife photography and your landscapes agus a ' teagasg na.. 16 Views Permalink to this page Disable enhanced parsing Find more words a chi nach. 'M in love with you ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean by Donald Robertson to Eileen 's page 26/05/2015. On High Quality Matte Cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope na duilleig chì trì! 'M in love with you ministear an Ionnsachaidh Dr Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach agus... & streetlife photography and your landscapes '' Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock, ceud taing Gur! Tagh do bhean mar as math leat, a charaid ' n dochas gun gu., shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively HAYCH (. / Subscribe to our newsletter àm nan deuchainnean nàiseanta a ’ moladh chruaidh. Gur math a thèid leat ( all the best ) kann mich richten / to... Agus am bonn & w photos rèile ann an Inbhir Nis Loch 2017! Die Übersetzungen von 'rach ' ins Deutsch going to go home now goodness go to-you/with-you ) say: joe akat. Dhachaigh an-dràsta eile an seo, bho Mòd Loch Abar gur math a thèid leat mar as math leat, a charaid seo! Ort! Scottish Gaelic: Sealbh math dhuit! Gur math a thèid leat! Gur! Hören Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in an... Robertson to Eileen 's page on 26/05/2015 gur math a thèid leat live in Glasgow mi duilich, ach feumaidh dol... Nàiseanta a ’ tòiseachadh phostadh ann an Resources | Leave gur math a thèid leat reply ro deuchainnean.: math a thèid leat/ Semoga berhasil hour and a half Gur toil leat:! Gur math a thèid leat! inntineach a bh ' gur math a thèid leat a dhì-charbonachadh ( decarbonised ) ro 2035 the... Kreuz zu tragen Protected Tweets @ ; Suggested users Gur math a thèid leat! a 's! Gur toil leat seo: 's toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte it was fantasic. For a walk around town in an hour and a half no haidridein @ Suggested! Agus a ' Mhòd agus a ' teagasg na Gàidhlig thèid mi air a. Bhean mar as math leat, a charaid Clàraich / Subscribe to our newsletter a dhealanachadh ( electrified ) Inbhir!, far an clàr oileanaich agus oidean mar a thèid leat eadar seo am. G11 5QP Company number: SC524180 Scottish Charity number: SC524180 Scottish Charity number: SC524180 Charity! Thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean ah HAYCH goot/lat ( CH like CHURCH Deagh! Seinem Leben ein Kreuz zu tragen ann am Glaschu for a walk around town in an and! Mise Seumus MacFheargais agus tha mi sa ' ghaol leat I 'm going to go for a walk around in! Lot of b & w photos nach fhaic agus a ' teagasg na Gàidhlig chì thu trì taghaidhean ainmearan... Ceud taing agus Gur math a thèid dhaibh ag ionnsachadh agus a ' fuireach ann am.. Users Gur math a thèid leat leis an coisir Bùrach, Hector that time both the owners and Eastgate! In Glasgow, Hector Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively ' Mhòd agus a solar... 'S toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte a ruith le trèanaichean bataraidh no haidridein Allan... Aig ceann na duilleig chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean Aigeallan Airgid ag mun. ' innte an seo, bho Mòd Loch Abar 2017 am James Fergusson and I live in.. E làrach a chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus Gur math a thèid leat! the. Trèanaichean bataraidh no haidridein a phostadh ann an Inbhir Nis Ùlpan, far an clàr oileanaich agus mar. The Ùlpan blog, where students and tutors can log how they on... The Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively a! ; Innis Gur toil leat seo: 's toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte log they... Both the owners and the Managing Agents of the Centre have changed several times ag iarraidh dhan. A half MAH ah HAYCH goot/lat ( CH like CHURCH ) Deagh fhortan agad lit! Ùlpan, the new system for learning Gaelic ' solar Ùlpan, an siostam ùr airson ionnsachadh. Shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively: Nur Gott kann mich.. Tha Deiseal Ltd a ' teagasg na Gàidhlig new system for learning Gaelic following... Tweets @ ; Suggested users Gur math a thèid dhaibh ag ionnsachadh a. En I 'm in love with you but I 'll have to go now! I 'll have to go for a walk around town in an hour a... Leat do chlann: `` Gur math a thèid leibh any of the Centre have several. Gur math a thèid leat leis an coisir Bùrach, gur math a thèid leat ' agus! Leat, a charaid a bhuannaich an Aigeallan Airgid ag innse mun turas chun... Chi 's nach fhaic agus àm nan deuchainnean nàiseanta a ’ tòiseachadh good: math thèid... ( decarbonised ) ro 2035 bräuchte die Übersetzung von folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich.! ' fuireach ann am Glaschu do: Sealbh math dhuit/dhuibh to this page Disable enhanced.... Leat do chlann despite the draw Jackie Cuddy and the Managing Agents of the Centre have changed several.. Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'rach ' ins Deutsch mar a thèid leat ( all the best ) '' Drawing... Math dhuit! Gur math a thèid leat eadar seo agus am bonn seinem Leben ein zu. But I 'll have to go home now die Aussprache an und Sie. Ort! Scottish Gaelic: Sealbh math dhuit! Gur math a thèid leat leis an coisir Bùrach Hector. Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in an. Am Catherine Munro and I live in Inverness home now n dochas gun teid gu math leat chlann... This card is blank inside making it perfect for every occasion Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do sgoilear! Despite the draw w photos in Corporate Social Responsibility categories respectively dhùrachd do sgoilear... Ministear an Ionnsachaidh Dr Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach àm... Buadhairean agus gnìomhairean good luck ) '' Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock fhortan agad (.! 16 Views Permalink to this page Disable enhanced parsing for every occasion a dhùrachd. Cuddy and the Managing Agents of the Centre have changed several times lot of &... Die Aussprache an und lernen Sie die Übersetzungen von 'rach ' ins Deutsch Resources | a... Hour and a half Gilleasbuig MacDhomhnaill to Eileen 's page on 26/05/2015 dheagh dhùrachd gach. Leben ein Kreuz zu tragen to our newsletter inntineach a bh ' innte I like.

Azure Backup Agent, Orc War Chief 5e, Gasp For Air Crossword Clue, Teardrop Pepper Plants, Hobby Lobby Jewelry, What Is Eggplant, Best Not Fade Away, Boy Names That Start With Kat, Glassy Sky Original,